הדפים הבאים מדגימים עבודה שביצעה חברת גלימא מזרקות.